TOTAL 49 [5/49]

번호 l
제목 l
작성자 l
작성일 l
조회수

446

    추수감사절

정선옥

2016/11/30

1147

445

    추수감사절

정선옥

2016/11/30

1082

444

    추수감사절

정선옥

2016/11/30

899

443

    추수감사절

정선옥

2016/11/30

930

442

    맥추절-5

관리자

2016/07/19

1310

441

    맥추절-4

관리자

2016/07/19

1110

440

    맥추절-3

관리자

2016/07/19

1105

439

    맥추절-2

관리자

2016/07/19

1158

438

    맥추절-1

관리자

2016/07/19

1104

437

    학습, 세례교인 되심을 축하합니다.

최도영

2015/10/15

1588
 

1 2 3 4  5   6 7 8 9 10  

글쓰기
 

 

검색하기

 

 

COPYRIGHT BY ⓒ 2006 jangjachurch ALL RIGHTS RESERVED.
주소 : 156-840 서울 특별시 동작구 상도4동 236-10호 14통 10반
전화 : 02-821-5690 ~ 2 대표자명 : 담임목사 최도영
담임목사 E-mail : cdy0930@hanmail.net