TOTAL 48 [4/48]

번호 l
제목 l
작성자 l
작성일 l
조회수

445

    추수감사절

정선옥

2016/11/30

996

444

    추수감사절

정선옥

2016/11/30

818

443

    추수감사절

정선옥

2016/11/30

846

442

    맥추절-5

관리자

2016/07/19

1234

441

    맥추절-4

관리자

2016/07/19

1044

440

    맥추절-3

관리자

2016/07/19

1036

439

    맥추절-2

관리자

2016/07/19

1085

438

    맥추절-1

관리자

2016/07/19

1017

437

    학습, 세례교인 되심을 축하합니다.

최도영

2015/10/15

1500

436

    어린이주일-잘 자라거라

최도영

2015/05/04

1819
 

1 2 3  4   5 6 7 8 9 10  

글쓰기
 

 

검색하기

 

 

COPYRIGHT BY ⓒ 2006 jangjachurch ALL RIGHTS RESERVED.
주소 : 156-840 서울 특별시 동작구 상도4동 236-10호 14통 10반
전화 : 02-821-5690 ~ 2 대표자명 : 담임목사 최도영
담임목사 E-mail : cdy0930@hanmail.net